Dějepis na internetu

ANGLICKÁ REVOLUCE

anglická revoluce

1/ANGLIE PŘED REVOLUCÍ:


Karel I. (1625-1649) -chtěl vládnout bez parlamentu, protože ho parlament finančně omezoval
2 rozpory:
a) Karel I. X parlament
b) všechny církve se vzájemně nesnášely


církve v Anglii v 17.století:

1) anglikánská( ANGLIE, král, šlechta, poddaní)
2) katolická ( IRSKO,rolníci)
3) puritánská ( SKOTSKO, řemeslníci, obchodníci, šlechta, rolníci)


2)ANGLICKÁ REVOLUCE

1642 - královi vojáci vtrhli do parlamentu
= začátek války KRÁL X PARLAMENT

1645 - NASEBY - král uvězněn, souzen,
1649 král Karel I. popraven, Anglie se stala republikou (1649-1660)

OLIVER CROMWEL
vůdce puritánů v boji proti králi Karlovi I. a vládce Anglie po smrti Karla I.- nová šlechta,
- rozvoj kapitalismu,
- odpor ostatního obyvatelstva


po Cromwelově smrti obnovena monarchie:

Karel II. (1660-85) a Jakub II. (1685-88) se pokoušeli nastolit absolutismus

SLAVNÁ REVOLUCE

1689 - VILÉM ORANŽSKÝ, Anglie = konstituční monarchie
1707 - ANGLIE + SKOTSKO = VELKÁ BRITÁNIE (velmoc)

Londýn v 17.století


ABSOLUTISMUS:
= neomezená moc panovníka

1)FRANCIE ZA VLÁDY LUDVÍKA XIV: (1643-1715)

Ludvík XIV. - král Slunce


17.stol.- FR = vyspělá, lidnatá země,
- velký vliv katolické církve,
- pronásledování protestantů,
- policejní režim,

královi poradci = vzdělanci

MANUFAKTURY:
- dílny, ve kterých se dělníci specializují na určitý výrobní úkon - královské dílny - vyráběly luxusní zboží na vývoz, zisky, rozvoj obchodu, bohatnutí FR

MERKANTILISMUS: hospodářské opatření = velký vývoz + malý dovoz

venkov - vysoké daně =›chudnutí zěmědělců
armáda - moderní =›opora krále, války s cílem rozšířit území FR na úkor sousedů (30 let)
náboženství - zrušena svoboda vyznání => emigrace, vzpoury

Versailles - chlouba Ludvíka XIV.


2) RUSKO ZA PRVNÍCH ROMANOVCŮ

- absolutismus, nevolnictví
- pomalý rozvoj měst, řemesel, obchodu, vědy
- pol.17.st. - spojení Ruska a Ukrajiny
PETR I. (1689-1725)
a) reformy: v armádě, hospodářství, státní správě, vzdělanosti
b) války: se Švédskem o přístup k Baltu
1703 -založen Petrohrad
rozsah území od Baltu po Tichý oceán, Rusko mocností

Petr I.


Bitva se Švédy u Poltavy o přístup k Baltu


Ruští bojaři v dlouhých kaftanech - 1700otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka