Dějepis na internetu

Otázky -
České země v 16.a 17.století


1. Od kterého roku u nás vládli Habsburkové?
2. Kde sídlil Rudolf II.?
3. Znáš pověst o Golemovi?
4. Kdo v době Rudolfa II.bydlel a pracoval ve Zlaté uličce na Pražském hradě?
5. Kteří významní vědci pobývali na dvoře Rudolfa II.?
6. Kdo ohrožoval na přelomu 16.a 17.století střední Evropu?
7. Proč české země hospodářsky zaostávaly za zeměmi západní Evropy?
8. Co byly "Zemské sněmy"?
9. O čem rozhodovaly zemské sněmy?
10. Jaké byly náboženské poměry v Čechách na přelomu 16.a17.století?
11. Kdo byli jezuité?
12. Čímže významná Bible kralická?
13. Vysvětli pojem "defenestrace".
14. Kdo v roce 1618 zakázal konání zemského sněmu?
15. Proč se pražské defenestraci v roce 1618 říká druhá, kdy byla první?
16. Co začalo druhou pražskou defenestrací?
17. Jak skončilo Povstání českých stavů?
18. Jak probíhala bitva na Bílé hoře?
19. Jaké byly důsledky porážky povstání českých stavů?
20. Co znamená pojem "absolutismus"?
21. Kdy začala třicetiletá válka?
22. Které státy stály během třicetileté války proti Habsburkům?
23. Jak skončila třicetiletá válka?
24. Jaké byly důsledky třicetileté války?
25. Kdo byl Jan Ámos Komenský?
26. Vysvětli pojmy: konfiskace, exekuce, žoldnéř.
27. Víš kdo byli: Micelangelo, Galilej, Koperník, Gutenberg, da Vinci, Erasmus, Luther, da Gama, Alžběta I., Kepller?

text - České země v 16.a17.století
odkazy
šestka sedmička osmička devítka