Dějepis na internetu

Otázky - Renezance - Evropa


1. Jak se nazývá životní styl, v jehož popředí je člověk a jeho život, nikoli náboženství?
2. Čím se zabývali Leonardo da Vinci, Mikuláš Koperník, Jan Kepller, Tycho de Brahe, Galileo Galilej?
3. Jaký byl význam knihtisku?
4. Jaké jsou architektonické znaky renesance?
5. Jmenuj nejznámější renesanční malíře.
6. Co byl humanismus?
7. Který jazyk byl mezinárodním jazykem učenců?
8. Čím bylo umožněno rychlejší šíření vzdělanosti?
9. Jaký byl vliv renesance na každodenní život?
10. Co znamená slovo "reforma"?
11. Co znamená slovo "reformace"?
12. Kdo a kdy objevil Ameriku?
13. Kdo dokázal, že je Země kulatá?
14. Co byly kolonie?
15. Které evropské státy budovaly koloniální říše?
16. Na co spoléhali Evropané při dobývání zámořských území?
17. Které asijské státy se uchránily před evropskou kolonizací?
18. Jaké jsou znaky mocnosti?
19. Proč od 16.století Španělsko hospodářsky upadalo?
20. Jaké války sužovaly Svatou říši římskou?
21. Vysvětli pojem buržoazie.
22. Proč Jindřich VIII.založil anglikánskou církev?
23. Jak se z Anglie stala 1.světová velmoc?
24. Co způsobilo hospodářský úpadek Francie?
25. Kde se zrodila renesance?

text - Renezance - Evropa
odkazy
šestka sedmička osmička devítka