Dějepis na internetu

Evropa - renezance


1. RENEZANCE = "období rozumu"

- 13./14.stol.- S-Itálie, nový životní styl, v jehož popředí je člověk a jeho život, nikoli náboženství
- rozvoj vědy (anatomie, astronomie) Leonardo da Vinci , Mikuláš Koperník, Jan Kepler, Giordano Bruno, Galileo Galilei

Leonardo da Vinci: anatomie, články řetězu
- vynález knihtisku => přístupnější informace, další šíření vzdělanosti

UMĚNÍ:
1) architektura: vliv antiky, hlavně rozvoj měst, zámky, paláce
znaky: arkády, obdélníkoví okna,sgrafito, souměrnost
2) sochařství a malířství: antické vzory, snaha zobrazit lidské tělo, náměty z běžného života ( Leonardo, Michelangello, Rafael, Donatello)

Michelangelo: Pieta
Stvoření světa
Chrám sv.Petra v ŘíměRenezanční malířstvíLeonardo da Vinci: Mona Lisa


HUMANISMUS = hnutí učenců, hlavním předmětem jejich studia je člověk a jeho život.


2. RENEZANCE A HUMANISMUS MIMO ITÁLII:

- 16.st. - šíření do z a stř.Evropy
- vzájemné ovlivňování renesance a národních tradic = národní kultura,
- latina = mezinárodní jazyk,
- literatura v národních jazycích + knihtisk = další šíření vzdělanosti a vědy

- vliv renezance na každodenní život:
1/ zábavy
2/ hygiena
3/ pohodlnější bydlení
4/ cestování, jídlo, móda


Renezanční móda


Arkády zámku
Velké LosinySgrafitová výzdobaSouměrný renezanční štítRenezanční interier
3. REFORMACE:

- ( od 20.let 16.stol. )
- reforma = náprava, oprava, zlepšení
- reformace = náprava církve podle biblických vzorů
- nejvýznamnější reformátoři:

  • Martin Luther (něm.)
  • Jan Kalvín (franc.)

- vznik protestantských církví4. OBJEVNÉ PLAVBY:

- 1492 -Amerika (K.Kolumbus)
- cesta do Indie kolem Afriky (Vasco da Gama)
- 1520 cesta kolem světa (Magalhaes)
- hospodářský vzestup přístavů na Atlantickém pobřeží
- posilování Šp., Port., Angl., Fr., Niz. (kolonie, obchodní základny)
- Evropané spoléhali na vojenskou převahu (železo, palné zbraně, rychlejší lodě, koně)
AMERIKA: Šp. + Port.(Brazílie), zlato, stříbro, plantáže - cukr, tabák
ASIE: - obchodní základny, ale Čína, Japonsko a Korea se uzavřely před Evropany (ochrana vlastního hospodářství a nezávislosti)

Kolumbus v Americe5. EVROPSKÉ MOCNOSTI V 16. A 17. STOLETÍ

- znaky mocnosti:

  1. vyspělé hospodářství
  2. vzdělané obyvatelstvo
  3. moderní armáda

a) Španělsko: posilování moci šlechty na úkor měst, hospodářský úpadek, ztráta velmocenského postavení

b) Svatá říše římská:protestanti X katolíci, náboženské války, úpadek
(S-Něm. = protestanti, J-Něm. = katolíci)

c) Nizozemí: protišpanělský odboj, S-Nizozemí = nová společnost svobodných občanů, konec feudalismu, základem společnosti byli bohatí měšťané (podnikatelé = kapitalisté, buržoazie), velmoc

d) Anglie:
Jindřich VIII.: roztržka s papežem kvůli rozvodu, anglikánská církev (hlavou je anglický král)
Alžběta I.:budování velkého námořnictva spolupráce i s piráty), 1.světová velmoc

e) Francie: náboženské války, úpadek

otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka