Dějepis na internetu

Otázky - Gotika - Evropa


1. Který sloh se stal kulturou vrcholného středověku?
2. Který stát zvítězil ve stoleté válce?
3. V době stoleté války se šířily epidemie nemoci, které se říkalo "černá smrt". Jak se nemoc jmenovala?
4. Ve kterém státě vzniká v polovině 12. století gotika?
5. Jana z Arku upadla do zajetí Angličanů. Jaký byl její další osud?
6. Jaký oblouk je typickým znakem gotické architektury?
7. Od čeho odvozujeme název uměleckého slohu gotika?
8. V roce 1378 byli zvoleni dva papežové. Jak říkáme situaci, kdy vládnou dva papežové?
9. V letech 1337-1453 došlo v západní Evropě k válečnému konfliktu mezi Anglií a Francií. Jak se tato válka nazývá?
10. Ve kterém roce proběhla bitva u Kresčaku, ve které padl Jan Lucemburský?
11. V roce 1215 byla v Anglii přijata listina zaručující práva šlechty a měst, svobodnou volbu biskupů a opatů. Jak se tato listina nazývala?
12. Jak se říkalo potulným pěvcům zpívajícím většinou o lásce a rytířských ctnostech?
13. Jak nazývala církev člověka, který zastával názory odlišné od učení katolické církve? Tento člověk byl z církve vyloučen a mohl být i popraven.
14. Kdo byl Čingischán?
15. Kdy a kde byla vydána Magna charta?
16. Koho v roce 1242 porazilo ruské vojsko na Čudském jezeře?
17. Kdy byla Konstantinopol dobyta Turky?
18. Kdo objevil Ameriku?
19. Která území ovládal Řád německých rytířů?
20. Ve které bitvě bojoval proti Řádu německých rytířů i Jan Žižka?
21. Kdy byla objevena Amerika?
22. Co znamená pojem recoquista?
23. Kam směřovaly v 11.a12.století křížové výpravy?
24. Které město bylo v roce 1204 na popud Benátčanů vypleněno křižáky?
25. Proč se pečou "Štramberské uši"?
26. Kdo byla Jana z Arcu?
27. Vyjmenuj typické gotické stavby?
28. Jaké jsou znaky gotiky?
29. Co je katedrála?
30. Kdo byl Jan Bezzemek?

text - Gotika - Evropa
odkazy
šestka sedmička osmička devítka