Dějepis na internetu

Otázky - Středověká společnost


1. Které novinky v zemědělství ve 12.století způsobily zemědělskou revoluci?
2. Co bylo důsledkem zemědělské revoluce?
3. Jak se nazývají lidská sídla, která byla středisky řemesel a obchodu?
4. Jaká městská privilegia znáš?
5. Epidemie kterých nemocí ohrožovaly ve středověku evropské obyvatelstvo?
6. Jak probíhal výměnný obchod?
7. Co to byl jarmark?
8. Co byla Hanza?
9. Co se do Čech dováželo?
10. Co se z Čech vyváželo?
11. Jaké úkoly měly kláštery?
12. Ze které země se po většině Evropy rozšířila rytířská kultura?
13. Jaké byly rytířské ctnosti?
14. Co byly kláštery?
15. Na připravené půdě zemědělci střídali během tří let jařiny, ozim a úhor. Jak se nazývá tento způsob hospodaření?
16. Která města v tomto období nejvíce bohatla?

text - středověká společnost
odkazy
šestka sedmička osmička devítka