Dějepis na internetu

Otázky - České země
na počátku dějin


1. Kdy přišli Slované na naše území?
2. Které dva rody soupeřily o ovládnutí Čech?
3. Ze kterého rodu pocházel sv.Vojtěch?
4. Ze kterého rodu pocházel sv.Václav?
5. Od 11.století vznikají na našem území první střediska řemesel a obchodu, jek se jim říká?
6. Jak se jmenoval vládce slovanského kmenového svazu, který svrhl avarskou nadvládu a porazil franskou vojenskou výpravu?
7. Jak se nazýval stát, který vznikl v 9. století sjednocením moravského a nitranského knížectví?
8. Jak se nazývá jazyk, který vytvořili Konstantin a Metoděj?
9. Jakou víru měli na našem území šířit byzantští věrozvěsti?
10. Jak se nazývá písmo, které vytvořili Konstantin a Metoděj?
11. Jak se nazývá věda, která zkoumá dějiny z pozůstatků činnosti člověka nebo z pozůstatků člověka?
12. Jak se nazýval první státní útvar na našem území?
13. Jak se nazývala opevněná sídla starých Slovanů?
14. Co bylo základním stavebním materiálem při stavbě velkomoravských kostelů?
15. Jak skončily napjaté vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci?
16. Na našem území žili před stěhováním národů kmeny Markomanů a Kvádů. O jaké kmeny šlo?
17. Mezi jaké kmeny řadíme kmen Bójů?
18. Jak se nazýval rod, který sídlil na Libici a byl vyvražděn v r. 995?
19. Kdo je autorem latinsky psané Kroniky české ze 12.století?
20. Jak se jmenoval kníže, za jehož vlády dosáhla Velká Morava největšího územního rozmachu?
21. Jak se jmenoval druhý pražský biskup pocházející z rodu Slavníkovců?
22. Kdy bylo v Praze za vlády Boleslava II.zřízeno biskupství?
23. Za vlády Břetislava I. byl vydán zákon, podle něhož po smrti knížete nastupuje nejstarší žijící Přemyslovec. O jaký zákon šlo?
24. Jak se nazývalo rodové sídlo Slavníkovců?
25. V jakém slohu byla postavena rotunda na Vyšehradě?
26. Jak se nazývala obydlí starých Slovanů?
27. Kdo nechal zavraždit knížete Václava a sám se stal knížetem na více než 30 let?
28. Ve kterém roce došlo k vyvraždění Slavníkovců a sjednocení českého státu?
29. Jak skončily napjaté vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci?
30. Kdy slavíme den české státnosti?

text - České země na počátku dějin
odkazy
šestka sedmička osmička devítka