Dějepis na internetu

Otázky - Opakování 6.r.


PRAVĚK

1) Proč je důležité znát dějiny?
2) Která událost je základním bodem našeho letopočtu?
3) Jaké jsou vědecké představy o vzniku světa?
4) Na kterém světadíle byly nalezeny nejstarší pozůstatky živočišného předchůdce člověka?
5) Načrtni časovou přímku a vyznač na ní doby:

Která trvala nejdéle, proč se tak nazývají?

6) Čím se od sebe hlavně lišil život pravěkých lovců a zemědělců?
7) Kdy skončila poslední doba ledová, jak tato změna ovlivnila vývoj lidstva?
8) Ve kterých oblastech se usazovalo nejvíce lidí a proč?
9) Které řemeslo se stalo prvním specializovaným. Proč tito řemeslníci patřili k nejváženějším lidem?
10) Co je to rasizmus, uveď příklady rasizmu (např.ze současnosti).


ORIENT

1) Jak se nazýval, kde žil a co nám zanechal nejstarší známý národ?
2) V Bibli je mnoho zpráv o Babylóně, co o něm dokážeš napsat ty?
3) Vypiš některé nejstarší zákony.
4) Asyřané měli ve své vojsku i speciálně vycvičené vojáky, vyhledej jací specialisté to byli.
5) O čem je "Epos o Gilgamešovi"?
6) Popiš vývoj písma - na co, čím a jak se ve které říši psalo(M,E,I,Č).
7) Proč je za nejpozoruhodnějšího faraóna považován Achnaton?
8) Jaký je rozdíl mezi pyramidou a zikkuratem?
9) Čím do dějin vstoupila bitva u Kadeše?
10) Čím se židovské náboženství lišilo od ostatních starověkých náboženství?
11) Čím vším je Bible.
12) Jaké jsou rozdíly mezi hinduismem a buddhismem?
13) Jakými vynálezy obohatila čínská civilizace svět?


ŘECKO

1) Stručně popiš první evropskou civilizaci.
2) Jací byli řečtí bohové?
3) Představ si, že jsi válečný zpravodaj v Trojské válce. Napiš krátký článek o příčinách, průběhu a výsledku této války.
4) Co si Řekové slibovali od velké kolonizace?
5) Čím se lišila Perská říše od Řecka?
6) Porovnej život Sparťanů a Athéňanů.
7) Jak vypadal všední den obyčejných Řeků?
8) Čím Řekové obohatili svět (věda, umění, sport…)?
9) Napiš stručný životopis Alexandra Makedonského.
10) Představ si, že máš starověkou cestovní kancelář a nabízíš poznávací zájezd po Sedmi divech světa. Jak by měla vypadat reklamní nabídka na tuto akci?


ŘÍM

1) Jak to ve skutečnosti bylo se založením Říma?
2) Kdo byli patricijové a plebejové.
3) Proč Římané bojovali s Puny?
4) Představ si, že jsi Spartakův obhájce u soudu, jak by jsi hájil oprávněnost největšího povstání otroků r.73 př.n.l.?
5) Proč byl Caesar oblíben u římského lidu?
6) Představ si, že jsi žákem římské školy, co a jak by ses učil, jaké bys používal pomůcky?
7) Ve které části Římské říše žil Ježíš Kristus?
8) Proč byli křesťané do r.313 n.l.v Římě pronásledováni?
9) Kdo byli, kde žili, co znali a uměli Bójové.
10) Co způsobilo zánik Západořímské říše?

text - Opakování 6.r.
odkazy
šestka sedmička osmička devítka