Dějepis na internetu

Otázky - Řecko:
helénismus


1. Co znamená slovo "Théby"?
2. Kde ležela Makedonie?
3. Kdo byl Filip Makedonský?
4. Kdo byl Alexandr Makedonský?
5. Komu se podařilo sjednotit Řecko?
6. Kdo dobyl území od Indie po Egypt?
7. Jak vznikla helénistická kultura?
8. Jakým jazykem se dorozumívali vzdělanci v říši Alexandra Velikého?
9. Kde bylo centrum helénistického světa?
10. Ve kterém městě byla Bibliotéca a Museión?
11. Znáš všechny divy starověkého světa?
12. Kolik bylo divů starověkého světa?
13. Zachoval se dodnes některý ze starověkých divů světa?
14. Patří Velká čínská zeď mezi divy starověku?
15. Kolem kterého moře bychom ve starověku mohli vidět sedm divů světa?


9/ Řecko -helénismus
odkazy
šestka sedmička osmička devítka