Dějepis na internetu

Starověké Řecko:
helénismus


17/ Théby:

- městský stát - po svržení spartské nadvlády a nastolení demokracie se stal soupeřem Sparty
- bitva u Leukter = nejhorší porážka spartské armády => Théby se staly nejmocnějším státem => na stranu Sparty se přidaly Athény => desítky let trvající nerozhodné boje oslabily celé Řecko a to se již nedokázalo sjednotit pro boj s novým silným nepřítelem - s Makedonií


18/ Makedonie

- severně od Řecka
- král Filip II. , z Makedonie se stala velmoc - cíl: ovládnutí a sjednocení Řecka
- Alexandr Makedonský - vzdělaný panovník - toužil dobýt a ovládnout svět => vytvoření největší starověké říše, kulturní a obchodní propojení celého území = helénistický svět

Venuše Mélská


19/ Helénistická kultura

- vznikla smísením kultury řecké a orientální, centrem egyptská Alexandrie (Múseion, Bibliotéca) - po Alexandrově smrti (malárie, 33 let, Babylon) byla říše rozdělena mezi jeho vojevůdce - 7 divů světa

  1. Feidův Zeus v Olympii
  2. Artemidám chrám v Efesu
  3. Mauzoleum v Halikarnasu
  4. Rhodský kolos
  5. Maják na ostrově Faru
  6. Egyptské pyramidy
  7. Visuté zahrady Semiramidiny

otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka