Dějepis na internetu

Otázky - Řecko:
život v Řecku


1. Jak bydleli obyčejní Řekové?
2. Co jedli Řekové ve všední den?
3. Jak se Řekové odívali?
4. Uměli Řekové šít?
5. Jaké veřejné stavby bychom ve starověku viděli v řeckých městech?
6. Jak se jmenoval nejvýznamnější řecký sochař?
7. Jakým písmem psali Řekové?
8. Víš kdo byli Aristoteles, Archimédes, Aristofanés, Sofokles, Sokrates, Demokritos, Dionýs?
9. Kdy se poprvé konaly starověké olympijské hry?
10. Proč byl co čtyři roky klid zbraní?
11. Kdo se mohl účastnit olympijských her?
12. Co to byl "posvátný mír"?
13. Jak vypadala budova řeckého divadla?
14. Co je komedie?
15. Co je tragedie?
16. Co je filosofie?
17. Ve kterých vědních oborech vynikali Řekové?
18. Zachovaly se nějaké památky řeckého malířství?
19. Kteří Řekové uměli číst, psát a počítat?
20. Co znamená slovo "kalokagatia"?


8/ Řecko - život v Řecku
odkazy
šestka sedmička osmička devítka