Dějepis na internetu

Otázky - Řecko
Sparta X Athény


1. Co znamená slovo "polis"?
2. Vytvořili Řekové jednotnou říši?
3. Které řecké městské státy znáš?
4. Jak vypadal městský stát ve starověkém Řecku?
5. Kdo založil Spartu?
6. Jakým způsobem života žili Sparťané?
7. Jak se dělilo spartské obyvatelstvo?
8. Komu patřila půda ve Spartě?
9. Jakou moc měli spartští králové?
10. Kde ležela Sparta?
11. Kde leží Athény?
12. Na co kladli důraz Athéňané?
13. Jaké bylo v Athénách hospodářství?
14. O co se zasloužil Solon?
15. Co je ústava?
16. Jak se cizím slovem řekne "vláda lidu"?
17. Kdo v Athénách neměl volební právo?
18. Jak se nazývala bratrovražedná válka o nadvládu nad Řeckem mezi Athénami a Spartou?
19. Který stát vedl námořní spolek?
20. Kdo zvítězil v Peloponéské válce?


7/ Řecko - Sparta x Athény
odkazy
šestka sedmička osmička devítka