Dějepis na internetu

Starověké Řecko
Sparta X Athény


10/ Sparta a Athény

- Řekové nevytvořili jednotnou říši
- Městské státy = polis, poměrně malé, chrám, úřady, tržiště, dílny, nejbližší okolí se zemědělskými statky


SPARTA:

- založili ji Dórové
- prostý vojenský způsob života
- 3 skupiny obyvatelstva:
1) Sparťané - plnoprávní
2) Heilóti - nesvobodní
3) ostatní - svobodní, bezprávní
- zemědělství : půda patřila všem Sparťanům, soběstačnost ve výrobě potravin
- řemesla a obchod na nízké úrovni
- dva králové - měli neomezenou moc jen za války, zároveň byli kněžími, soudci, veliteli
- rada starších - 30 členů, podíl na moci v době míru
- lidové shromáždění - účastnili se všichni Sparťané, 1xměsíčně, řešilo nejdůležitější problémy - v míru


ATHÉNY:

Athénská Akropolis

- nebyly dobyty Dóry => vyšší životní a kulturní úroveň než ve Spartě
- rozvinuté zemědělství, řemesla a obchod
- kladli důraz na vzdělání a umění
- Solónovy reformy: omezily vládu aristokracie, podřídily soudy zákonům, umožnily rychlý hospodářský rozvoj
- Ústava: rozdělila Athéňany podle majetku do 4 skupin => různá práva, umožnila vytvoření nového způsobu vlády - demokracie = vláda lidu, všichni Athéňané měli aktivní i pasivní volební právo, byli si rovni před zákonem
- cizinci, ženy, blázni a otroci politická práva neměli


11/ Peloponéská válka:

Peloponéská válka - (431-404př.n.l.)
- Athény - Perikles - vrchol demokracie, se svými sousedy vytvořily námořní spolek, své spojence ale hospodářsky využívaly ke zvětšování své moci a k dalšímu hospodářskému a kulturnímu rozvoji
- Sparta - vojensky silná, ale hospodářsky se nerozvíjela, se svými spojenci vytvořila Peloponéský spolek, vítězně válčila s Athénami o vedoucí úlohu v Řecku, sjednotit Řecko se jí však nepodařilo


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka