Dějepis na internetu

Starověké Řecko - kolonizace,
Persie


1. Kdo byli Dórové.
2. Čím Dórové způsobili konec doby bronzové?
3. Jak se nazývá řecké písmo?
4. Umíš napsat a pojmenovat některá řecká písmena?
5. Proč začala velká kolonizace?
6. Která území Řekové kolonizovali?
7. Co se z Řecka vyváželo?
8. Co se do Řecka dováželo?
9. Znáš názvy některých nově založených řeckých osad?
10. Kde ležely Frýgie a Lýdie?
11. Kde se rozkládala Persie?
12. Čím se Persie nejvíce lišila od Řecka?
13. Proč začaly řecko-perské války?
14. Co se stalo u Marathonu?
15. Kdo byl poražen u Thermopyl?


6/ Řecko - kolonozace, Persie
odkazy
šestka sedmička osmička devítka