Dějepis na internetu

Starověké Řecko - kolonizace,
Persie


5/ Temná staletí:

- Dórové: příbuzní Achájů
- původně nájezdníci dobyvatelé
- měli železné zbraně, bojů se účastnili všichni muži
- na dobytých územích zničili vyspělou achájskou kulturu (tj. mimo Atiku ostrovy, Kypr, Maloasijské pobřeží)
- písmo: alfabeta - z foinického písma ale zleva doprava
- otroci = váleční zajatci, oběti pirátů, levná pracovní síla, rozvoj hospodářství, nárůst počtu obyvatelstva


6/ Velká kolonizace:

(8.-6.stol.př.n.l.) - rozvoj hospodářství => nárůst počtu obyvatelstva, ale půda je nedokázala uživit =>nové osady v řídce osídlených oblastech Středomoří a Černomoří, šíření řecké kultury, rozvoj obchodu, nové poznatky o jiných zemích
- soupeření s Foiničany
- jednotné míry a váhy, mince

ŘECKÝ OBCHOD
vývozdovoz
olivový olejobilí
vínosuroviny
výrobky z kovuotroci
látkydřevo
slonovina
drahé kovy


7/ Malá Asie: (dnešní Turecko)

- dříve území ovládané Chetity
- bohaté říše:
- Frýgie (Midas)
- Lydie (Kroisos)
- na pobřeží řecké osady ( Milétos, Efesos, Halikarnas…. )
- kontakt Řecka s orientálními říšemi, využívání poznatků - základy věd


8/ Perská říše

(6.-4.st.př.n.l.)
- od Indie po Egypt a Malou Asii
- soupeř řeckých osad i Řecka
- jednotný stát
- neomezení panovníci (Kýros, Kambýses, Dareios )
- budovány silnice, pošta, moderní armáda, daně, časté výboje
- postupné omezování svobody řeckých osad v Malé Asii => povstání proti Peršanům (-500) = záminka pro perský útok proti Řecku

Řečtí bojovníci se chystají k boji


9/ Řecko - perské války:

- obrovská perská přesila
- 13.9.490 př.n.l. Marathón - pozemní bitva - porážka Peršanů Athéňany (Maratónský běh - 42km)
- 480 př.n.l. - Thermopyly - zrada, porážka Sparty, následoval útok Peršanů na Athény => námořní bitva u Salamíny - porážka Persie
- 479 př.n.l. -nový útok Peršanů na Athény => bitva u Plataj - porážka Persie, boje pokračovaly ještě 30 let, pak byl uzavřen mír


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka