Dějepis na internetu

Starověké Řecko - tradice


Řecko

1/ Kréta: (2 500 - 1 500př.n.l.)

- neznámý národ
- mořeplavci - obchod, vojsko, rybolov
- řemesla - specializovaná, na vysoké úrovni
- zemědělství:
a) pěstovali - obilí, zelenina, olivy, vinná réva, fíky
b) chovali - kozy, ovce (maso, mléko, sýr, vlna), včely
- písmo : hieroglyfické i slabičné (neumíme přečíst)
- architektura - labyrint = palác, patrové domy s koupelnami a WC, fresky
a sochy
- posvátný býk
- vliv na Řeky

Palác v Knóssu


2/ Mykénské Řecko:(2 000 - 1 200př.n.l)

Achájové: - původně kočovní pastevci ze severu
- převzali civilizaci původního obyvatelstva
- z kmenových náčelníků se časem stali králové
- z bojovníků šlechta (aristokracie)
- svobodní a otroci
- městské státy (polis) = opevněná sídla na návrší a blízké okolí ( Mykény, Argos, Sparta )
- zemědělství - vinná réva, olivy (vývoz), obilí (dovoz), chov dobytka
- řemesla - téměř dokonalé bronzové nástroje
- mořeplavci - obchod, vojsko, rybolov

Lví brána v Mykénách


- 12.st.př.n.l. vpád Dórů - železné zbraně => zničení achájské kultury, konec doby bronzové


3/ Náboženství:

- víra v mnoho bohů = polyteismus
- Olymp - nejvyšší hora Řecka, sídlo bohů
- bohové - nesmrtelní, nadpřirozené schopnosti, slabosti a zlozvyky jako lidé
- neexistovala církevní organizace


4/ Hrdinové:

- Homér (8.st.př.n.l.) - hrdinské eposy:
Ilias - o Trójské válce
Odysea - o bloudění krále Odysea
- mají pravdivé jádro => archeologické nálezy ( H.Schliemann - vykopávky Tróji i jinde )


Heraklesotázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka