Dějepis na internetu

Indie:


Indie

1/ Protoindická civilizace

- (2 600 - 1 500 př.n.l.)
- úrodná nížina Indu
- města: pravoúhlé ulice, kanalizace, pevnosti, chrámy,
- písmo: neumíme přečíst
- vyspělá civilizace: základ následné indické civilizace

2/ Indická civilizace

- povodí Indu a Gangy
- indoevropský národ Árjové navázal na starší kulturu
- písmo: rozluštěné - védy = sbírky tehdejších vědomostí (vědy)
- náboženství:
a) hinduismus - mnoho bohů
b) buddhismus - odsuzuje násilí, vzniklo asi v 6.stol.př.n.l.
- číselná poziční soustava
- vyspělá architektura a sochařství


Budha


Indický chrám


Indická sochaČína:


Čína

- čínská civilizace trvá nepřetržitě 4 000 let
- kolem řek Chuang-che a Jang-ć-tiang
- písmo: má asi 5 000 znaků, příběhy, účty, korespondence, slovníky
- většina obyvatelstva žila na venkově a živila se zemědělstvím
- opevněná města
- umění: literatura, malířství, sochařství, divadlo, architektura

Sochy čínských válačníků v životní velikosti


- věda: astronomie, matematika, medicína, meteorologie, zeměpis
- hospodářství: rýže, čaj, hedvábí, bronz, železo, sklo, porcelán, papír, knihtisk, kompas, kormidlo, chomout, střelný prach na ohňostroje, stroje poháněné vodou
- náboženství:
a) konfuciánství -"Nečiň jiným to, co nechceš, aby čili tobě."
b) buddhismus
- školení státní úředníci, jednotné míry a váhy
- Velká čínská zeďotázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka