Dějepis na internetu

Otázky - Egypt, Chetité, Palestina


1. Jak se nazýval egyptský vládce?
2. Jak se nazývalo egyptské písmo?
3. Jak se nazývají hrobky egyptských králů?
4. Jak se jmenoval tzv. "zlatý faraon", který vstoupil do novodobé historie po objevení jeho nevyloupené hrobky?
5. Kdy došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta?
6. Která řeka protéká územím Egypta?
7. V kolik bohů věřili Egypťané?
8. Proč Egypťané své zemřelé mumifikovali?
9. Prší v Egyptě?
10. Čím jsou v Egyptě způsobovány pravidelné záplavy, proč se rozvodní Nil?
11. Jaká řemesla ovládali Egypťané?
12. Ve kterých vědních oborech byli Egypťané vynikající?
13. Které zvíře bylo v Egyptě posvátné?
14. Jak se nazývá největší egyptská socha?
15. Na kterém světadíle teče řeka Nil?
16. Na území kterého dnešního státu bychom hledali památky na chetitskou říši?
17. Jaké postavení měly ve společnosti chetitské ženy?
18. Čím byla omezena moc chetitských králů?
19. Který kov se Chetité naučili zpracovávat a využívat jako první ve Středomoří?
20. Se kterou říší uzavřeli Chetité historicky první mírovou smlouvu?
21. Kolik bohů uctívali Židé?
22. Jak se jmenuje nejstarší město na světě?
23. Jak se jmenovalo hlavní město židovského státu?
24. Kde ležela historická Palestina?
25. Kterými říšemi byli Židé ohrožováni?
26. Který král sjednotil Židy?
27. Jak se jmenuje kniha, které ve své první části popisuje vznik židovského náboženství?
28. Jaké písmo měli Židé?
29. Jak se jmenoval vědec, který rozluštil chetitský jazyk?text - Egypt, Chetité, Palestina

odkazy
šestka sedmička osmička devítka