Dějepis na internetu

Otázky - Mezopotámie


1. Které řeky protékaly Mezopotámií?
2. Jakou činností se převážně živili lidé v Mezopotámii?
3. Které sumerské "objevy" využíváme i dnes?
4. Kdo byli Asyřané?
5. Čím byla původně Babylonská věž?
6. Jak se vyvíjelo písmo?
7. Proč se písmu používanému v Mezopotámii říká klínové?
8. Co všechno zapisovali mezopotamští písaři?
9. Kdo byl Gilgameš?
10. Kdo nechal sepsat první zákoník?
11. Čí knihovna se zachovala díky tomu, že vyhořela?
12. Kterou barvu měli rádi babyloňané?
13. Které zvíře bylo v Mezopotámii uctíváno?
14. K čemu sloužily zikkuraty?
15. Chodily děti v Mezopotámii do školy?
16. Co si představíš, když se řekne "Oko za oko, zub za zub."?text - Mezopotámie

odkazy
šestka sedmička osmička devítka