Dějepis na internetu

Mezopotámie:


- 3 000let př.n.l.
- mezi Eufratem a Tigridem


1/ SUMER:

- objev kola, písma (klínové)
- zákony, školy
- městské státy (časté boje)
- budovy z cihel


2/ AKKADOVÉ:

- Chamurabiho zákoník
- Aššurbanipalova knihovna
- modrá glazura na cihlách
- sochy vládců, býků, lvů

Ištařina brána


Sargon - zakladatel Akkadské říše


3/ BABYLON:


Babylon


- rozkvět kultury, vědy, hospodářství, hromadění bohatství
- visuté zahrady Semiramidiny
- babylonská věž - zikkurat (chrám)

Zikkurat


4/ ASYŘANÉ:

- kočovní dobyvatelé
- ovládli Babylon a přijali jeho kulturu
- ovládli území od Egypta po Babylon
- nakonec poraženi Babyloňany a Akkady


Písmo ve starověku:

- obrázkové, slabičné, hláskové,
- nejstarší je klínové, hliněné tabulky,
- rákosové rydlo,
- účty, zákony, příběhy,dopisy


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka