Dějepis na internetu

Otázky pravěk


1. Jakou událost považujeme za začátek křesťanského letopočtu?
2. Jakým slovem označujeme pořadí roků počítaných od nějaké významné události?
3. Jakým číslem označujeme na časové přímce začátek letopočtu?
4. Které století začalo rokem 1001?
5. Do kterého století řadíme rok 995?
6. Jak se nazývá věda, která zkoumá nejstarší dějiny lidstva?
7. Jak nazýváme počáteční, nejdelší období lidských dějin, kdy ještě nebylo známo písmo?
8. Ve kterém století žil člověk žijící v letech 27-64?
9. V jakém pořadí po sobě následovaly vývojové stupně člověka:

10. Na kterém světadíle žili neandrtálci?
11. Jak nazýváme sošky žen z mladšího paleolitu, vyřezané z kosti, ale i z kamene, nebo vytvořené z hlíny?
12. Jaké české slovo odpovídá pojmu rituál?
13. Jak se nazývalo první společenství lidí?
14. Člověk vzpřímený používal kamenný nástroj. Jak se tento nástroj jmenoval?
15. Které zvíře si člověk ochočil jako první?
16. Z jakého materiálu vyráběli zbraně a nástroje lidé v poslední etapě pravěku?
17. Na kterém světadíle začal vývoj člověka?
18. Jakým názvem označujeme výrobky z vypalované hlíny?
19. Jak stará je naše planeta?
20. Jak se nazývá náš nejstarší živočišný prapředek, jehož kosti byly nalezeny v Africe?
21. Kdo první vyslovil myšlenku, že se člověk vyvinul z živočišných předků?
22. Jak se nazývá slitina mědi a cínu?
23. Uveď některou teorii o vzniku planety Země.
24. Čím byl ovlivněn vývoj člověka?
25. Co znamená pojem matriarchát?
26. Které řeky protékají oblastí Úrodného půlměsíce?
27. Vyjmenuj nejstarší používané kovy od nejstaršího po nejmladší.
28. Jaký je hlavní rozdíl mezi dobou kamennou a dobou bronzovou?
29. Proč kovář nemusel obdělávat půdu ani chovat dobytek?text - pravěk

odkazy
šestka sedmička osmička devítka