Dějepis na internetu

Otázky - naše země ve starověku


1/ Který keltský kmen dal ve starověku jméno naší zemi?
2/ Co byla "oppida"?
3/ Co všechno uměli Keltové vyrobit?
4/ Které germánské kmeny žily na našem území?
5/ Ve kterém století byly římské legie na našem území?
6/ Co označuje pojem "antika"?
7/ Co je základem evropské civilizace?
8/ Čím ovlivnili evropskou kulturu Řekové?
9/ Čím ovlivnili evropskou kulturu Římané?
10/ Co znamenají pojmy: fórum, koloseum, viadukt, senát, konzul?

12/ text - naše země ve starověku
odkazy
šestka sedmička osmička devítka