Dějepis na internetu

Naše země ve strarověku


Naše země ve starověku:

1/ KELTOVÉ
- Boiové (od 4.st.př.n.l.) = BOHEMIA
- vyspělá civilizace, vynikající kováři - pily, nůžky, klíče...
- první města = "oppida"( Stradonice, Závist) = střediska řemesel a obchodu (keramika, kov, šperky, mince)

Keltské zlaté šperky

2/ GERMÁNI
- Markomani a Kvádové (od 1.st n.l.)
- Marobud - náčelník, získal římské vzdělání, stal se římským spojencem
- Markomanské války proti Římu ve 2.st.n.l., římské legie na našem území (Mušov )Poselství antiky:

Antika = období starověkého Řecka a Říma
Antická kultura + křesťanství => evropská civilizace

Řekové
- toužili po poznání (základy věd),
- ctili osobní svobodu a odpovědnost za své činy a vlastní osud (demokracie)

Římané
- prakticky přistupovali k životu,
- rozvíjeli techniku a technologie,
- vybudovali dokonalý právní systémotázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka