Dějepis na internetu

Otázky - Řím na vrcholu moci


1/ Co byly římské legie?
2/ Za kterého císaře měla Římská říše největší území?
3/ Jak se dnes nazývá Konstantinopol?
4/ Který císař Milánským ediktem zrovnoprávnil křesťanství s ostatními římskými náboženstvími?
5/ Který císař vedl války proti Markomanům a Kvádům?
6/ Která listina umožnila v Římě svobodu vyznání?
7/ Co znamená "limes romanum"?
8/ Proč Římané opevňovali svou severní hranici?
9/ Na území kterého dnešního státu je Hadriánův val?
10/ Který asijský kmen ohrožoval Řím?
11/ Kdy byl Řím rozdělen na říši Západořímskou a Východořímskou?
12/ Co rozumíme pod pojmem "stěhování národů"?
13/ Se kterou událostí je spojen konec starověku?
14/ Který císař zavedl státní podporu pro chudé?
15/ Kdy jsou na našem území pozůstatky římského legionářského tábora?

12/ text - Řím na vrcholu moci
odkazy
šestka sedmička osmička devítka