Dějepis na internetu

Řím na vrcholu moci


Řím na vrcholu moci:

1/ TRAIANUS:
1./2.st.n.l. - největší územní rozmach, budování měst, silnic, mostů, vodovodů, státní podpora pro chudé

Římský legionář2/ HADRIANUS:
staral se hlavně o obranu říše, vybudoval LIMES ROMANUM

Limes romanum = římská hranice
3/ MARCUS AURELIUS :
- začátek úpadku,
- časté útoky Germánů ze severu (římské legie na našem území u Mušova na jižní Moravě) a Parthů z východu,
- epidemie moru, vzpoury, záplavy,
- pronásledování křesťanů


4/ KONSTANTIN:
- 313 - Milánským ediktem zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími v říši, vybudoval nové hlavní město KONSTANTINOPOL (dnes Istanbul - Turecko),
- úpadek zemědělství =›úpadek říše, nedobrovolná dědičnost povolání


Pád Říma:

- stěhování národů z východní Evropy(Slované) na západ,
- útoky Hunů(Asiaté) a Gótů (Germáni) proti Římu,
- 395 - ŘÍMSKÁ ŘÍŠE rozdělena na Západořímskou a Východořímskou
- 451- bitva národů na Katalauských polích proti Hunům (Attila)
- 476 - sesazen poslední západořímský císař a to byl KONEC STAROVĚKUotázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka