Dějepis na internetu

Otázky - Římská civilizace


1/ Jaké druhy staveb jsou typické pro římské stavitelství?
2/ Co znamená slovo "aquadukt"?
3/ Komu bylo v Římě určeno základní vzděláví?
4/ Která kniha popisuje život a skutky Ježíše Krista?
5/ Ve které části Římské říše se udály děje popisované v Novém zákoně?
6/ Kterou část Kristova života si připomínáme o Vánocích?
7/ Kterou část Kristova života si připomínáme o Velikonocích?
8/ Jak se nazývá náboženství, které vychází z židovské víry v jednoho boha?
9/ Kolik bohů uctívají křesťané?
10/ Co je církev?
11/ Kdy se křesťanství stalo státním římským náboženstvím?
12/ Co je základem evropské a americké civilizace?
13/ Jak se nazývá soubor pravidel chování křesťana?
14/ Co se z Říma (města) vyváželo?
15/ Co se do Říma (města) dováželo?

12/ text - Římská civilizace
odkazy
šestka sedmička osmička devítka