Dějepis na internetu

Řím - římská civilizace


Římská civilizace:

- Římané přejímali civilizační vymoženosti z Řecka a z Orientu, prakticky je využívali a rozšířili je po celé říši
- stavitelé : silnice, mosty, vodovody, kanalizace, poschoďové domy, lázně s ústředním vytápěním
- čtení, psaní, počty pro všechny

Římský vodovod = aquadukt


Ježíš Kristus:

- Betlém, Jeruzalém, Palestina
- jeho život a skutky popisuje Nový zákon (Bible)
- nejvýznamnější události v jeho životě jsou křesťanskými svátky
(Vánoce, Velikonoce)
- nové náboženství = křesťanství - vychází z židovské víry v jednoho boha, vzniklo v oblasti Palestiny

Ježíš Kristus


Počátky křesťanství:

- Ježíšovo učení šířili jeho žáci (apoštolové), tím budovali církev jako pomocnici věřících
- zpočátku ji tvořili jen Židé, ale později se přidávaly i další národy
- první křesťané byli pronásledováni kněžími jiných náboženství i úřady Římského impéria
- od 4.stol.n.l.bylo křesťanství státním římským náboženstvím (Milánský edikt v roce 313 n.l.)
Církev = společenství věřících, kteří mají stejnou víru a vykonávají stejné obřady


Křesťanská kultura:

1/ křesťanství + řecká a římská kultura tvoří základ evropské a americké civilizace
2/ křesťanská etika (mravnost - Desatero) + římské právo tvoří základ mnoha právních soustav ve světě


Jak žili Římané:

Koloseum


Obchod ve starověkém Středomoří

obchod ve starověkém Římě
vývozdovoz
keramikapotraviny
vínosuroviny
výrobky z kovuotroci
látkydřevo
mramorslonovina
sklodrahé kovy
korálypetrojej
loděsůl
koberce
kůže a kožešiny


otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka