Dějepis na internetu

Řím - Punské války, Spartakus, triumviráty


7 -9/ Punské války: Řím X Kartágo

- pol. 3.stol.př.n.l. - 1.punská válka, Řím = námořní mocnost => porážka Kartága => ovládnutí Z Středomoří
- konec 3.stol.př.n.l. - 2.punská válka, Hanibal ohrozil Řím
( "Hanibal ante portas!" = "Hanibal je před branami!"), přesto Řím zvítězil => ovládnutí celého Středomoří
- pol.2.stol.př.n.l. - Kartágo srovnáno se zemí

Kartágo


10 -12/ Republika v krizi:

- velkostatkáři + otroci => zbídačování prostých lidí, nedostatek vojáků
v římském vojsku => pokus o reformu
- 2./1.stol.př.n.l. - občanská válka mezi dvěma stranami:
a) populárové - usilovali o omezení moci nejbohatších rodin
b) optimáti - chtěli si zachovat své výsady
- Spartakovo povstání (73 - 71), největší povstání otroků ve starověku, poraženo, přesto zlepšení života otroků

Via appia


Caesar:
- nejvýznamnější člen 1.triumvirátu (vláda tří mužů)
a) vojevůdce:
-"Zápisky o válce galské"- ovládl Galii a Británii, výpady do Germánie
-"Zápisky o válce občanské"- bojoval o moc v Římě ("Kostky jsou vrženy.")
- ovládl Egypt
b) státník:
- mírně zacházel se svými protivníky, trestal úplatkáře, levné potraviny, "chléb a hry"
c) imperátor:
- neomezený vládce říše
- zavražděn 15.3.44př.n.l. ("I ty, Brute?")

Řím za Caesara


Octaviánus:
- nejvýznamnější člen 2.triumvirátu
a) vojevůdce:
- válkami získal neomezenou moc v říši
b) státník: - imperátor, reforma státní správy => rozkvět římské kultury (poezie, divadlo, věda), ŘÍM = 1 milion obyvatel!otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka