Dějepis na internetu

Otázky - Řím:
království, republika


1/ Kdo podle pověsti založil Řím?
2/ Na kterém poloostrově leží Řím?
3/ Jak se nazývalo nejstarší státní zřízení v Římě?
4/ Které kmeny osídlily Apeninský poloostrov?
5/ Který z těchto kmenů byl nejvyspělejší?
6/ Kým byl Řím založen skutečně?
7/ Jak se rozdělovalo římské obyvatelstvo?
8/ Kdo byl ve starověkém Římě mluvícím nástrojem?
9/ Jak se nazývali římští úředníci volení plebeji?
10/ Kdy si římané volili diktátora?
11/ Co znamená slovo veto?
12/ Kdo byli Italikové?
13/ Kdo byli Etruskové?
14/ Jak se nazýval 300členný poradní sbor?
15/ Kdo se mohl stát otrokem?

10/ text -Řím - království, republika
odkazy
šestka sedmička osmička devítka