Dějepis na internetu

Pravěk


Kalendář, letopočet:

- kalendář vycházel z astronomického roku(365,25 dne), byl důležitý pro zemědělství
- letopočet(Číňané, Arabové mají jiný) můžeme znázornit na časové ose


Stvoření světa:

- různé názory (Bible, dvojhvězda, plyny…..)
- stáří Země je asi 4,6 miliardy let
- neustálý vývoj Země (pohyb kontinentů)
- geologie - o vzniku a vývoji Země
- paleontologie - o vzniku a vývoji života
- antropologie - o vzniku a vývoji člověka
- historie - o vzniku a vývoji lidské společnosti


Zrození člověka:

- různé názory:

"Člověk se vyvinul v přírodě vlivem měnících se životních podmínek."

Člověk:

1/ zručný
- tlupy, sběrač
- využíval oheň
- jednoduchá řeč

2/ vzpřímený
- tlupy, sběrač a lovec menší zvěře
- rozdělával oheň
- jednoduchá řeč
- jednoduché přístřešky

3/rozumný - rody, lovec velkých zvířat
- pazourkové nástroje a zbraně

Tři stupně opracování pazourková sekery


- složitější řeč
- rituály ( obřady): lov, pohřeb => písně, malby

Rytina na kosti


4/ dnešního typu:
- rodiny
- trvalejší tábory, pes
- náboženství
- zemědělství => nárůst počtu lidí
- obchod => majetková nerovnost


Od lovců k zemědělcům:

lovcizemědělci
bydlenístěhovali se (tábory)usadili se (vesnice)
obživalov, rybolov,sběr ovoce, ořechů, meduobilí, dobytek, na doplnění: lov, rybolov, sběr
oděvz kůže, kožešintkaný, kožený
vyrábělizbraněnástroje a zbraně
řemeslanebylakošíkář, hrnčíř,tkadlec, tesař
VÝMĚNNÝ OBCHODNeolitická revoluce:

- změna způsobu života (od lovců k zemědělcům)
- rodina - příbuzenství v mužské linii (patriarchát)
- hromadění majetku
- náboženství

Stonehenge na jihu Anglie


Úrodný půlměsíc:

- úrodná půda, teplo, vláha v údolích velkých řek: Nil, Eufrat, Tigris
- organizace stavby zavlažovacích systémů vedla k vytvoření
prvních států = říší
- potřeba kalendáře


Člověk poznává kov:

1.kov = zlato - jen šperky
2.kov = měď - příliš měkká na zbraně a nástroje
3.kov = bronz = měď + cín, nahradil kámen, kovářství bylo prvním specializovaným řemeslem


Rasy a jazyky:

RASISMUS popírá práva lidí z důvodu jejich příslušnosti k nějaké rase.
Lidské rasy:

  1. europoidní
  2. asijskoamerická
  3. ekvatoriální
  4. Sánové (křováci)

Evropské jazyky dělíme na:otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka