Výroba železa a oceli

Výroba surového železa

Vysoká pec

surové železo - litinaVýroba oceli

Surové železo se zpracovává na ocel.
( = zkujňování - snižování obsahu uhlíku a dalších přimíšených prvků).
  1. Oxidací příměsí vzdušným kyslíkem v konvertorech. Vzdušný kyslík oxiduje přimíšené prvky na oxidy ( P2O5, SiO2, CO, CO2, SO2).
  2. Oxidací kyslíkem vázaným v oxidech železa v nístějových pecích.
    K surovému železu se přidává železný šrot nebo upravená železná ruda a směs se taví.
  3. Speciální oceli - v elektrických pecích. Vlastnosti oceli se mění přísadou některých kovových prvků ( Cr, Ni, Mn, V, Ti ).
  4. Vlastnosti oceli
    • pomalu ochlazená je méně tvrdá, méně pružná a snáze se ohýbá
    • prudce ochlazená (zakalená ocel ) je tvrdá, pružná a křehká
OBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Galvanický článek Koroze kovů
Úlohy z chemických olympiád