VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ:
 1. Vypočtěte hmotnost oxidu siřičitého, která vznikl spálením 8g síry.
  S + O2 --> SO2
  m = n . M
  m(S)= 1 . 32,1 = 32,1 g
  m(SO2) = 1 . 64,1 = 64,1 g

  z 32,1 g ................................ 64,1 g
  z 8 g ..................................... x g
  x = 16 g
  Vznikne 16 g síry.
 2. Reakcí železa s kyselinou sírovou vzniká vodík a síran železnatý.
  Vypočtěte hmotnost železa, kterou potřebujeme k přípravě 20g vodíku.
  Fe + H2SO4 --> H2 + FeSO4
  m = n . M
  m(Fe)= 1 . 55,8 = 55,8 g
  m(H2) = 1 . 2,02 = 2,02 g

  z 55,8 g ................................ 2,02 g
  z x g ..................................... 20 g
  x = 558 g
  Potřebujeme 558 g železa.
 3. Vypočtěte hmotnost vápníku potřebného k oxidaci na 112g oxidu vápenatého.
  2 Ca + O2 --> 2 CaO
  m = n . M
  m(Ca)= 2 . 40,1 = 80,2 g
  m(CaO) = 2 . 56,1 = 112,2 g

  z 80,2 g ................................ 112,2 g
  z x g ..................................... 112 g
  x = 80 g
  Potřebujeme 80 g vápníku.
 4. Vypočtěte hmotnost uhličitanu vápenatého, který potřebujeme k výrobě 112kg páleného vápna ( oxidu vápenatého).
  CaCO3 --> CaO + CO2
  m = n . M
  m(CaCO3)= 1 . 100,1 = 100,1 g
  m(CaO) = 1 . 56,1 = 56,1 g

  z 100,1 g ................................ 56,1 g
  z x kg ..................................... 112 kg
  x = 200,2 g
  Potřebujeme 200,2 g uhličitanu vápenetáho.
 5. Vypočtěte hmotnost hliníku a hmotnost kyslíku potřebnou k přípravě 51g oxidu hlinitého.
  4 Al + 3 O2 --> 2 Al2O3
  K přípravě potřebujeme 27 g hliníku a 24 g kyslíku.
 6. Vypočtěte hmotnost oxidu fosforečného, který vznikl spálením 31g fosforu.
  P + O2 --> P2O5 ( !!! rovnici uprav ! )
  upravená rovnice: 4 P + 5 O2 --> 2 P2O5
  odpověď: Vznikne 71 g oxidu foforečného.
 7. Vypočtěte hmotnost bromu, který se vyloučí z 206g bromidu sodného s přebytkem chlorové vody.
  NaBr + Cl2 --> Br2 + NaCl ( !!! rovnici uprav ! )
 8. Vypočtěte hmotnost chloridu hlinitého, který vznikl reakcí 105g chloru s práškovým hliníkem.
  Al + Cl2 --> AlCl3 ( !!! rovnici uprav ! )
  upravená rovnice: 2 Al + 3 Cl2 --> 2 AlCl3
  odpověď: Vznikne 132 g chloridu hlinitého.
 9. Tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého vzniká rtuť a kyslík.
  Vypočtěte hmotnost rtuti a kyslíku, který vznikne rozkladem 108,5g oxidu rtuťnatého.
  rovnice: 2 HgO --> 2 Hg + O2
  odpověď: Vznikne 100,5 g rtuti a 8 g kyslíku.
 10. Koupili jsme 50 kg páleného vápna. Kolik kg hašeného vápna připravíme z tohoto množství páleného vápna ?
  rovnice: CaO + H2O --> Ca(OH)2
  odověď: Připravíme 66 kg hašeného vápna.
ZPĚT
OBSAH
Látkové množství Molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková koncentrace
Úlohy z chemických olympiád