TUKY

Tuky jsou estery mastných kyselin ( palmitové, stearové, olejové) a glycerolu.

Esterifikace:
glycerol + mastné kyseliny ----> tuk + voda


Tuky dělíme podle skupenství na :
Funkce tuků v živých organismech:
Vlastností tuků:
OBSAH
Přrodní látky Sacharidy Tuky Bílkoviny Biokatalyzatory
Úlohy z chemických olympiád