SACHARIDY

Sacharidy neboli cukry jsou nejrozšířenější přírodní látky.

Vznikají především v rostlinách, kde plní dvě základní funkce, a to funkci stavebních a zásobních látek.
V těle živočichů jsou hlavním zdrojem energie.


Fotosyntéza je nejdůležitější chemická reakce v přírodě.
Probíhá v rostlinných buňkách a její podstatou je reakce vody s oxidem uhličitým za účasti sluneční energie (světla) a chlorofylu (přírodního zeleného barviva). Vzniká glukosa (jednoduchý cukr) a uvolňuje se kyslík.


Fotosyntéza probíhá v zelených rostlinách, které obsahují zelené barvivo - chlorofyl. Právě toto barvivo je schopno pohlcovat sluneční energii, proto je možné fotosyntézu charakterizovat jako přeměnu světelné energie v energii chemickou.

Při fotosyntéze vznikají z anorganických látek látky organické.
Až 40% přírodních látek vzniklo složitými chemickými přeměnami ze sacharidů, které slouží při těchto přeměnách jako zdroje chemické energie a jako výchozí látky pro syntézu složitějších molekul ( bílkovin, tuků, polysacharidů ).

Sacharidy obsahují v molekule C, H, O.
Jsou to hydroxysloučeniny, protože všechny obsahují několik hydroxylových skupin -OH (přítomnost většího počtu -OH skupin je příčinou sladké chuti rozpustných sacharidů).
Sacharidy dělíme na aldosy a ketosy podle toho, zda obsahují charakteristickou skupinu aldehydů nebo ketonů

Monosacharidy

Glukosa ( hroznový cukr, obchodní název GLUKOPUR )


Fruktosa ( ovocný cukr )Disacharidy
- vzniknou spojením 2 molekul monosacharidů.
C6H12O6 + C6H12O6 ---- > C12H22O11 + H2O

Sacharosa ( cukr řepný )


Maltosa ( cukr sladový )Laktosa ( cukr mléčný )


Polysacharidy

- jsou složeny z velkého množství monosacharidů ( více než 10).
Nejznámější jsou škrob a celulosa, ve které se skládají až z 30 000 molekul glukosy.

Dělí se na:

ŠkrobGlykogenU celulosy bys mohla doplnit taky několik věcí: ­ ­ ­

Celulosa ( buničina )

OBSAH
Přrodní látky Sacharidy Tuky Bílkoviny Mýdla a detergenty Biokatalyzatory
Úlohy z chemických olympiád