Redoxní reakce - řešení

Řešení úkolů:

 1. Určete oxidační čísla atomů prvků v těchto sloučeninách:
  • SVIO-II3, HI2CIVO-II3, AgI2S-II, N02, FeIII(OH)-I3
  • chlorid hlinitý, oxid měďnatý, kyselina sírová
   AlIIICl-I3 CuIIO-II HI2SVIO-II4
 2. Rozhodněte , které reakce jsou redoxní:
  • Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O není redoxní
  • Mg + H2SO4 ---> H2 + MgSO4 je reoxní
   oxidace: MgO ---> MgII
   redukce: HI ---> HO

  • S + Zn ---> ZnS je redoxní
   oxidace: ZnO ---> ZnII
   redukce: SO ---> S-II

  • 2 CuO ---> 2 Cu + O2 je redoxní
   oxidace: O-II ---> O0
   redukce: CuII ---> Cu0


Zpět
OBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Koroze kovů
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád