Redoxní reakce

= chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

2MgO + O2O ----------> 2MgII O-II

Každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce.
Při redukci se oxidační číslo atomu jednotlivých prvků zmenšuje.
O2O ----------> 2 O-II

Při oxidaci se oxidační číslo atomu jednotlivých prvků zvětšuje.
2MgO ----------> 2MgII

Při redoxních reakcích probíhá redukce a oxidace vždy současně.
Oxidační činidla = látky, které způsobují oxidaci jiného reaktantu při reakci (odebírají elektrony).
Redukční činidla = látky, které způsobují redukci jiného reaktantu při reakci (předávají elektrony).

Úkoly:

 1. Určete oxidační čísla atomů prvků v těchto sloučeninách:
  • SO3, H2CO3, Ag2S, N2, Fe(OH)3
  • chlorid hlinitý, oxid měďnatý, kyselina sírová
 2. Rozhodněte , které reakce jsou redoxní:
  • Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O
  • Mg + H2SO4 ---> H2 + MgSO4
  • S + Zn ---> ZnS
  • 2 CuO ---> 2 Cu + O2

Řešení
OBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Galvanický článek Koroze kovů
Úlohy z chemických olympiád