PŘÍRODNÍ LÁTKY

Tvoří základ živé hmoty, to znamená, jsou součástí těl živočichů a rostlin.

Přírodní látky jsou sloučeniny, které vznikají při chemických přeměnách v rostlinných a živočišných buňkách.

Chemickými rozbory bylo zjištěno, že přírodní látky, které tvoří živé organismy můžeme rozdělit do 4 základních skupin:
  1. sacharidy ( cukry )
  2. tuky
  3. bílkoviny
  4. nukleové kyseliny

Nesmíme však zapomenout, že důležitou součástí živé hmoty je voda,
která tvoří 50 - 80 % hmotností živočichů a rostlin, podle druhu.

Látky, ze kterých se skládá lidské tělo:
OBSAH
Přrodní látky Sacharidy Tuky Bílkoviny Mýdla a detergenty Biokatalyzatory
Úlohy z chemických olympiád