PLASTY

Makromolekulární látky

- jejich molekuly jsou tvořeny velkým počtem atomů (řecky mnoho = makro) - makromolekuly.
V makromolekulách může být vázáno i několik stovek až tisíců atomů.

Polymerace

= reakce, při které z mnoha malých molekul (monomerů) vzniká molekula velká (makromolekula)

Plasty

Polyetylen - PE

Polyvinylchlorid - PVC

Polystyren - PS

Teflon - PTFE

Plexisklo - PMMAÚKOLY:

  1. Referát - plasty (z chemické olympiády)

ODKAZY:

Zkratky plastů a příklady jejich použití
OBSAH
Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Estery Plasty
Úlohy z chemických olympiád