MOLÁRNÍ HMOTNOST ( M )

ÚKOLY - ŘEŠENÍ
 1. Vypočítej molární hmotnost :
  • dusíku N2
   M(N2)= 2 . 14 g/mol = 28 g/mol
  • oxidu siřičitého SO2
   M(SO2)= 32,1 g/mol + 2 . 16 g/mol = 64,1 g/mol
  • ozónu O3
   M(O3)= 3 . 16 g/mol = 48 g/mol
  • amoniaku NH3
   M(NH3)= 14 g/mol + 3 . 1,01 g/mol = 28 g/mol
 2. Určete prvek, jehož látkové množství je 0,25 mol a hmotnost je 8g.
  M = m : n
  M = 8 : 0,25
  M = 64 g/mol
  SÍRA
 3. V jakém poměru látkových množství reaguje kyslík :
  • se sírou při vzniku oxidu siřičitého
   O2 + S ----> SO2
   1 mol O2 reaguje s 1 mol S
   poměr 1 : 1
  • s mědí při vzniku oxidu měďnatého
   O2 +2 Cu ----> 2 CuO
   1 mol O2 reaguje s 2 mol Cu
   poměr 1 : 2
 4. Napiš vzorec a určí molární hmotnost látek :
  • kyseliny sírové
   M(H2SO4) = 2. 1,01 + 32,1 + 4 . 16 = 98,12 g/mol
  • kyseliny dusičné
   M(HNO3) = 1,01 + 14 + 3 . 16 = 63,01 g/mol
  • sulfidu hlinitého
   M(Al2S3) = 2. 27 + 3 . 32,1 = 150,3 g/mol
  • chloridu měďnatého
   M(CuCl2) = 63,5 + 2 . 35,5 =134,5 g/mol
  • hydroxidu železitého
   M(Fe(OH)3) = 55,8 + 3 . (1,01 +16) = 106,83 g/mol
 5. Vypočítej:
  • hmotnost 1 molu síry
   m = n . M
   m = 1 . 32,1
   m = 32,1 g
  • hmotnost 2 molů oxidu siřičitého
   m = n . M
   M(SO2) = 32,1 + 2 . 16 =64,1 g/mol
   m = 2 . 64,1
   m = 128,2 g
  • hmotnost 3 molů vody
   m = n . M
   M(H2O) = 2 . 1,01 + 16 = 18,02 g/mol
   m = 3 . 18,02
   m = 54,06 g

   ZPĚT
OBSAH
Látkové množství Molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková koncentrace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád