LABORATORNÍ ŘÁD

V chemické pracovně nejez a nepij

Důkladně se seznam s pracovním návodem

Na pracovišti udržuj pořádek

Ústí zkumavky nesmí na nikoho mířit

Páry při reakci nevdechuj

Pracuj s ochrannými pomůckami

zpět na Obsah 9. ročníku nebo Chemie