KARBOXYLOVÉ KYSELINY

jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH

název karboxyl je složen z karbonyl a hydroxyl


Z domácnosti známe několik karboxylových kyselin:

Kyselina etanová (octová) CH3COOH

kyselina metanová (mravenčí) CHOOH


"mastné" kyseliny

jsou obsaženy v tucích
OBSAH
Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Estery Plasty
Úlohy z chemických olympiád