KOROZE

Otázky a úkoly - ŘEŠENÍ

 1. Vysvětlete, jak ovlivňuje korozi karoserie automobilů
  • porušení ochranné vrstvy chromu na ozdobných součástkách vozu
   vlhkost a vzdušný kyslík mají po porušení vrstvy chromu přístup k oceli, která rezne
  • solení vozovek v zimě
   sůl zvyšuje vodivost roztoku a koroze se tím urychluje
  • zvýšení teploty na jaře
   s rostoucí tepůotou roste rychlost chem. reakcí i koroze
 2. Vysvětlete, proč se:
  • před nanášením ochranné vrstvy na povrch železa předmět musí dokonale zbavit rzi a vysušit
   aby koroze neprobíhala pod ochr. vrstvou
  • ocelové plechy a dráty chrání před korozí ochrannou vrstvou zinku, když je tento kov reaktivnější než železo
   oxid zinečnatý brání styku plechu s vodou a s kyslíkem
  • střechy některých budov pokrývají měděným plechem, i když je mnohem dražší než pozinkoný ocelový plech
   měděný plech se pokryje vrstvou měděnky = zabraňuje další korozi
  • hroty bleskovodů ny významných budovách se pozlacují a nepostříbřují ani nepoměďují, i když Ag i Cu jsou výborní el. vodiči a jsou levnější
   zlato nepodléhá korozi a je stále velmi vodivé
 3. Slovo koroze je odvozeno od latinského slova corrodere, což znamená okusovat, ohlodávat. Vysvětli význam slova na příkladech.

Zpět
OBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Koroze kovů