KOROZE

Koroze probíhá na povrchu některých kovů za působení vzdušného kyslíku, vody a dalších látek.
Vytváří se při ní vrstvička látek, které mění vlastnosti kovových materiálů.

Některé kovy (např. hliník, měď, zinek) se na vzduchu pokrývají tenkou, ale souvislou vrstvou sloučenin, která kov chrání před další korozí.(např. hliník)
= pasivace kovů

Železo se ve vlhkém prostředí na povrchu pokrývá porovitou vrstvičkou rzi , která proniká hlouběji do kovu.

Kovové předměty před korozí chráníme:

Otázky a úkoly:

 1. Vysvětlete, jak ovlivňuje korozi karoserie automobilů
  • porušení ochranné vrstvy chromu na ozdobných součástkách vozu
  • solení vozovek v zimě
  • zvýšení teploty na jaře
 2. Vysvětlete, proč se:
  • před nanášením ochranné vrstvy na povrch železa předmět musí dokonale zbavit rzi a vysušit
  • ocelové plechy a dráty chrání před korozí ochrannou vrstvou zinku, když je tento kov reaktivnější než železo
  • střechy některých budov pokrývají měděným plechem, i když je mnohem dražší než pozinkoný ocelový plech
  • hroty bleskovodů ny významných budovách se pozlacují a nepostříbřují ani nepoměďují, i když Ag i Cu jsou výborní el. vodiči a jsou levnější
 3. Slovo koroze je odvozeno od latinského slova corrodere, což znamená okusovat, ohlodávat. Vysvětli význam slova na příkladech.

Řešení
OBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Galvanický článek Koroze kovů
Úlohy z chemických olympiád