LÁTKOVÁ KONCENTRACE ( c )

DALŠÍ PŘÍKLADY:
 1. V kádince jsme rozpustili v 2 000 cm3 0,20 mol NaOH.
  Vypočtěte koncentraci NaOH v jeho vodném roztoku.
  n = 0,2 mol
  V = 2 000 cm3 = 2 dm3
  c = ? mol/dm3
  c = n : V
  c = 0,2 : 2
  c = 0,4 mol/dm3
 2. Vypočtěte látkové množství kyseliny sírové v 0,50 dm3 jejího vodného roztoku o koncentraci 0,15 mol/ dm3 .
  c = 0,15 mol/dm3
  V = 0,5 dm3
  n = ? mol
  c = n : V
  n = c . V
  n = 0,15 . 0,5
  n =0,075 mol
 3. Vypočtěte látkové množství NaCl, které potřebujeme k přípravě 0,1 l vodného roztoku o koncentraci 0,5 mol/dm3.
  c = 0,5 mol/dm3
  V = 0,1 l = 0,1 dm3
  n = ? mol
  n = c . V
  n = 0,5 . 0,1
  n = 0,05 mol
ZPĚT
OBSAH
Látkové množství Molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková koncentrace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád