LÁTKOVÁ KONCENTRACE ( c )

Látková koncentrace je vyjádřena podílem látkového množství rozpuštěné látky (n) a objemu roztoku (V).
c = n : V
Jednotka látkové koncentrace ...................mol / dm3

PŘÍKLADY
 1. Vypočtěte koncentraci kyseliny chlorovodíkové v roztoku o objemu 1 dm3 , který obsahuje 0,2 mol rozpuštěného chlorovodíku HCl.
  Postup:
  n = 0,2 mol
  V = 1 dm3
  c = ? mol/dm3
  c = 0,2 : 1
  c= 0,2 mol/dm3
 2. Vypočítej hmotnost hydroxidu sodného, který potřebujeme k přípravě 0,50 dm3 jeho vodného roztoku o koncentraci 0,20 mol / dm3.
   Postup:
  • vypočítám látkové množství hydroxidu sodného
   c = n : V
   n = c . V
   n = 0,2 . 0,5
   n = 0,1 mol
  • vypočítám hmotnost hydroxidu sodného
   m = n . M
   M(Ca(OH)2) = 74,12 g/mol
   m = 0,1 . 74,12
   m =7,412 g
DALŠÍ PŘÍKLADY:
 1. V kádince jsme rozpustili v 2 000 cm3 0,20 mol NaOH.
  Vypočtěte koncentraci NaOH v jeho vodném roztoku.
 2. Vypočtěte látkové množství kyseliny sírové v 0,50 dm3 jejího vodného roztoku o koncentraci 0,15 mol/ dm3 .
 3. Vypočtěte látkové množství NaCl, které potřebujeme k přípravě 0,1 l vodného roztoku o koncentraci 0,5 mol/dm3.
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ
OBSAH
Látkové množství Molární hmotnost Výpočty z chemických rovnic Látková koncentrace
Úlohy z chemických olympiád