Galvanický článek

= zařízení, které jako zdroj elektrické energie využívá redoxní reakce
Chemickými reakcemi v galvanickém článku vzniká elektrické napětí a článek se stává zdrojem elektrického proudu.
Galvanický článek se skládá z elektrolytu a dvou chemicky různých elektrod.
Galvanické články, ve kterých mohou probíhat redoxní reakce oběma směry, se nazývají akumulátory. např. olověný akumulátor v motorových vozidlech

obr.: galvanický článek
OBSAH
Redoxní reakce Výraba železa a oceli Elektrolýza Galvanický článek Koroze kovů
Úlohy z chemických olympiád