Estery

např.:
CH3 COOH + HO-CH2-CH3 ---> CH3-CO-O-CH2-CH3 + H2O
kyselina octová + ethanol -----> octan ethylnatý + voda

octan ethylnatý = ethylester kyseliny octové CH3COOCH2CH3
= bezbarvá, ve vodě nerozpustná, příjemně vonicí kapalina, rozpouštědlo

K esterům patří přírodní látky i chemické výrobky ( některá rozpouštědla, změkčovadla plastů aj.)
Rumová esence je ester kyseliny mravenčí a ethylalkoholu.
Ananasovou vůni má ester kyseliny máselné a ethylalkoholu.
OBSAH
Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Estery Plasty
Úlohy z chemických olympiád