DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

DERIVÁT = LÁTKA ODVOZENÁ

Jsou to sloučeniny, které jsou odvozeny od uhlovodíků, nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku jiným prvkem nebo skupinou prvků.

derivát uhlovodíku = uhlovodíkový zbytek + charekteristická skupina

Při chemické reakci dochází v molekulách derivátů uhlovodíků ke změnám, především v místech, kde jsou k uhlovodíkovému zbytku vázány další atomy.
tyto atomy ovlivňují vlastnosti látky ---> určují její chrakter ---> charakteristické skupiny

Rozdělení derivátů

názevcharakteristická skupina
halogenderivátyhalogen
-Cl, - F, -I, - Br
alkoholyhydroxylová skupina
-OH
fenolyhydroxylová skupina -OH
na benzenovém jádře
karbonylové sloučeniny
  • aldehydy
  • ketony
karbonylová skupina
-C=O
karboxylové kyselinykarboxylová skupina
OBSAH
Deriváty uhlovodíků Halogenové deriváty Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Estery Plasty
Úlohy z chemických olympiád