ARENY

= uhlovodíky, které obsahují v molekulách alespoň jedno benzenové jádro

- šest atomů uhlíku v molekule benzenu je vázáno do kruhu a na každý z nich se váže jeden atom vodíku.

jednodušší zápis:

Benzen C6H6

Naftalen C10H8Další areny:

toluen rozpouštědlo barev a laků

styren - pro výrobu polystyrenu
OBSAH
Organická chemie Alkany Alkeny Alkyny Areny Zdroje uhlovodíků
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád