ALKOHOLY A FENOLY

ALKOHOLY
Alkoholy jsou deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinu -OH.
Názvy mají koncovku : - ol
např. methanol CH3OH
ethanol CH3CH2OH nebo C2H5OH
propanol C3H7OH
propantriol C3H5(OH)3

Historie alkoholu:
Staří Egypťané, sumerové připravovali kvašením ovocných šťáv nápoje s ovocnými účinky.
2000 let př.n.l. - výroba piva
==> alkoholické nápoje obsahují ETHANOL

ETANOL (líh)

nebo C2H5OH
%účinky
0,3výřečnost, sebeuspokojení
0,5neschopnost řídit automobil
0,8poruchy koordinace pohybů
1,0podnapilost, ztráta zábran
2,0opilost, potíže s orientací, stavy strachu
3,0poruchy paměti,poruchy činnosti srdce a dýchání
4,0 - 5,0ztráta vědomí, zástava dechu, smrt

K řadě nehod došlo k záměně ethanolu s methanolem.

METHANOL

vzorec: nebo CH3OHGLYCEROL (nesprávně glycerin)


FENOLY
Fenoly jsou sloučeniny, ve kterých je hydroxylová skupina vázána na uhlovodíkový zbytek arenů.

FENOL


OBSAH
Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Estery Plasty
Úlohy z chemických olympiád